Archief website < 2019


Nieuwjaarsreceptie - 3/1/2017


Op de nieuwjaarsreceptie werden een aantal personen gehuldigd. John De Grande voor zijn 10 jaar trainerschap bij de joggers en Robert Coppens voor zijn 30 jarig lidmaatschap! Beverhouters van het jaar werden Luc Masyn en Frank Couffez voor hun organisatie van een formidabele verrassingsreis. Die organisatie waar heel wat vrije uren aan besteed werden kwam nog eens boven het vele vrijwilligerswerk die beiden binnen Beverhout doen. Ook onze nieuwe voorzitter Bert Goos kreeg de titel Beverhouter van het jaar. Hij had de moed om de zware taak van voorzitter op zich te nemen en dat resulteerde al meteen in nieuwe organisaties namelijk 2 meetings in het Leeuwtjescriterium.


Alvast een dikke proficiat aan alle gelauwerden!


Steve


Foto’s Kurt