Archief website < 2019
Veldloop in Ieper - 15/1/2012

Zondag 15 januari stond een van de zwaarste crossen op het programma, de Grote Prijs Stad Ieper. Voor zover je in dit droge crossseizoen al van zware omlopen kunt spreken, was het in Ieper veldlopen zoals het hoort: slijk, hobbelige weides vol putten, bulten en koeienvlaaien, over de oude vesten bergop-bergaf, door greppels en over brugjes, draaien en keren in boomgaarden, enzovoort. Een pracht van een parcours voor krachtige, wendbare, lichte types. In de vlakke stukken zoog het leem als lijm aan de spikes, op de hellingen was grip onmogelijk op de zepige klei. We gleden naar beneden, trager dan we klommen.

Een uitgedunde schare Beverhoutjeugd (13 moedige stuks) waagde de trip naar de kattenstad, de heren en dames seniores stuurden helemaal hun miauwende viervoeters. In de Ieperse loopgraven hielden dus weer de oudstrijders de vlag hoog.

In de uitputtingsslag bij de dames scoorden Nancy De Baene (5 op 21) en Barbara Desimpel (14) verdienstelijk.

Maar liefst 11 van de 55 masters heren (20%!) droeg het Beverhoutplunje. En liepen ze niet in de frontlijn, dan vormden ze tenminste een stevige achterhoede. En doen we het niet gewoon omdat we graag crossen? De wederoptredende 12. Dirk Sierens nam de maat van 16. Winny Vandoorn, gevolgd door 30. Filip Timmerman, 32. Roel Jacobus, 45. Alain Janssens, 46. Didier Timmerman, 47. Carl De Grande, 51. Guido Neyskens, 52. Erik Carette, 53. Jan Bergez, en de nimmer aflatende 55. Frans Vansteenhuyse.

Verslaggever Roel de Marathonrocker

VELDlopen zoals het woord het zegt, dat is wat in Ieper jaarlijks voorgeschoteld wordt. Door een stuk land, tussen (en in) de koeievlaaien, door het slijk en daarboven nog eens continu op en neer met 1 heel venijnige afdaling waar rechtblijven niet evident was.

Bij de dames hadden er slechts 2 de moed gevonden om de verre verplaatsing naar Ieper af te leggen. Nancy De Baene die tegen haar zin weer eens meegesleurd werd door haar lief venteke om zich voor de zoveelste keer te moeten bewijzen dat ze nog niet versleten is werd knap 5de.  Barbara Desimpel daarentegen die met een grote smile helemaal alleen naar het verre Ieper afgekomen was om werd heel sterk 14de. De progressie van Barbara in de laatste weken is impressionant! Dames: Doe zo verder!

Bij de Master Heren hadden we 2 wederoptredens. Als beste Beverhouter kwam Dirk Sierens na 2 jaar afwezigheid over de meet. Winny Vandoorn volgde op enkele (19) seconden. Derde BEHO werd Filip Timmerman gevolgd door Roel Jacobus.

Alain Janssens stelde terug orde op zaken na zijn tuimeling in de Alpen en liet mij niet dichterbij komen. Carl De Grande had ook nog een pittige laatste ronde in petto, maar gelukkig hield ik hem nog af.

Guido Neyskens , Erik Carette (ook wederoptredend), Jan Bergez en Frans Vansteenhuyse vervolledigden het peloton die na een lastige 7.000m deze mooie cross voor Beverhout afsloten. Geen senioren deze keer.

Verder nog een hartelijke dank aan Chris Cornelis en Katrien Goethals die meereden om te helpen met het opzetten van de tent!

Verslaggever Didier

Uitslagen    Foto’s (Didier en Marie Rose)